VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu steeds op de eerste plaats.

Techniekers van Keuleers Lifttrucks komen bij u ter plaatse voor onderhoud en herstellingen aan uw heftruck.

De opdrachtgever moet volgens de wet toezien op de veiligheid en het welzijn van de opdrachtnemer en
erop toezien dat deze de nodige preventie maatregelen neemt.

Om dit te verzekeren heeft Keuleers Lifttrucks het VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu, checklist aannemers) veiligheidszorgsysteem geïmplementeerd.

Het zorgsysteem wordt jaarlijkse geauditeerd door een extern organisme en omvat onder meer volgende elementen:

-individuele VCA vorming van elke werknemer
-jaarlijkse controle gereedschap en uitrusting
-permanente vorming medewerkers
-maandelijkse werf inspecties
-opvolging frequentiegraad arbeidsongevallen

Meer informatie kan u vinden op    http://www.besacc-vca.be.